Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2021

Σύμβουλοι Επενδύσεων
Ανάπτυξης & Καινοτομίας
Υπηρεσίες Megaprofit
Ισοτιμία Ευρώ

ΕΣΠΑ Προγράμματα Επιχορηγήσεων για Επιχειρήσεις 2016


ΕΣΠΑ NEA Προγράμματα Επιχορηγήσεων για Επιχειρήσεις 2016


Στις 11 Φεβρουαρίου 2016 ανακοινώθηκε η επίσημη δημοσίευση για τα 4 προγράμματα από το νέο ΕΣΠΑ. 

 Τα προγράμματα

ΕΣΠΑ-Ημερομηνίες υποβολής φακέλων για όλες τις κατηγορίες:

Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από 08/03/2016 μέχρι10/05/2016.


Νεοφυής Επιχειρηματικότητα από 17/03/2016 έως 24/5/2016 (και ώρα 17:00)


Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές από 07/04/2016  έως 8 Ιουλίου 2016 (ώρα 17:00).


Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών από 29/03/2016 έως  4 Ιουλίου 2016 (και ώρα 17:00 )


Παράταση για 2 προγράμματα του ΕΣΠΑ - Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ και Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων. (6/6/2016)

Οι νέες καταληκτικές προθεσμίες είναι:

• Για τη δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών», 4 Ιουλίου 2016 και ώρα 17:00 αντί 6 Ιουνίου 2016.

• Για τη δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές», 8 Ιουλίου 2016 και ώρα 17:00 αντί 9 Ιουνίου 2016.

Η παράταση κρίθηκε επιβεβλημένη λόγω της μεγάλης ώθησης που προκάλεσε στο επενδυτικό ενδιαφέρον η πρόσφατη απόφαση για την ενεργοποίηση του Ανοιχτού Καταπιστευτικού Λογαριασμού (Escrow Account) στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, που επιτρέπει την έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας χωρίς την υποχρέωση καταβολής εγγυητικής επιστολής.

News Letter
Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να λαμβάνετε εντελώς δωρεάν το Newsletter της Megaprofit.
Υπηρεσίες Megaprofit
Μενού Επιλογών
Ακολουθήστε μας